Windykacja i egzekucja

Wesprzemy Cię zarówno w pierwszych negocjacjach polubownych, jak i również w późniejszym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Nasza kancelaria stawia na negocjacje i mediacje, minimalizując koszty i czas związany z prowadzeniem sporów sądowych. Staramy się unikać zbędnych problemów, inwestując w rozwiązania pozasądowe, ale jesteśmy też gotowi stanąć u Twego boku w sądzie i reprezentować Cię na każdym etapie postępowania.

 

Działania naszej kancelarii polegają w szczególności na:

 

  • udzielaniu porad prawnych wierzycielom i dłużnikom
  • sporządzaniu i kierowaniu do dłużnika przedsądowych wezwań do zapłaty
  • występowaniu z roszczeniami na drogę postępowania sądowego
  • reprezentowaniu wierzycieli oraz dłużników na etapie postępowania sądowego
  • reprezentowaniu wierzycieli i dłużników na etapie postępowania egzekucyjnego
  • sporządzaniu pism procesowych w trakcie postępowania egzekucyjnego 
  • pomocy prawnej w zakresie ochrony dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przygotowywaniu skarg na czynności komornika
  • prowadzenie postępowań w sprawie uznania czynności dłużnika za bezskuteczną (skarga pauliańska).