Prawo pracy

Świadczymy pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak również pracownikom. Pomożemy przygotować zarówno niezbędną dokumentację z zakresu prawa pracy, wdrażać odpowiednie procedury, jak i dochodzić roszczeń w przypadku naruszenia interesów pracodawcy lub pracownika. Wspieramy klientów w sprawach dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń, świadczeń  i naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron. Pomożemy Ci w sytuacjach związanych z dyskryminacją czy mobbingiem w miejscu pracy. W trudnych sytuacjach związanych z redukcją zatrudnienia czy reorganizacją służymy profesjonalnym doradztwem prawnym, abyś mógł podejść do tych kwestii pewnie i zgodnie z przepisami. Rozumiemy, że skomplikowane przepisy prawa pracy mogą być trudne do zrozumienia, dlatego wyjaśnimy Ci je w przystępny sposób, byś w każdej sprawie był świadomy swoich praw i obowiązków.

 

Główne obszary wsparcia:

 

  • przygotowywanie umów o pracę i kontraktów
  • przygotowywanie umowy o zakazie konkurencji oraz pomoc w egzekwowaniu roszczeń w przypadku złamania zakazu konkurencji
  • sprawdzenie zgodności procedur, regulaminów i dokumentacji pracowników z obowiązującymi przepisami prawa
  • regulacje wewnątrzzakładowe (polityki i regulaminy)
  • negocjacje i mediacje oraz reprezentowanie stron w sporach pracowniczych
  • szkolenia i edukacja pracowników
  • występowanie na drogę sądową oraz reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w przedmiocie ustalenia istnienia stosunku pracy, wypowiedzenia umów o pracę, kar porządkowych, zapłaty wynagrodzenia  i innych należności, sprostowania świadectwa pracy.