Prawo karne

Zapewnimy Ci kompleksową pomoc w obszarze prawa karnego, obejmującą porady prawne, reprezentację przed organami ścigania, sądami oraz na etapie postępowania wykonawczego. Oferujemy zrozumiałe porady prawne, pomagając Ci poznać i zrozumieć swoje prawa oraz przedstawiamy możliwe, najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania. Sporządzimy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a także prywatny akt oskarżenia oraz środki zaskarżenia. W obszarze wykonywania orzeczonych kar oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary, przerwę w jej wykonywaniu czy wniosek o wydanie wyroku łącznego. Prowadzimy również sprawy o odszkodowanie związane z niesłusznym skazaniem, tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem. Z nami masz pewność wszechstronnej i indywidualnie dostosowanej pomocy prawnej, której celem jest osiągnięcie dla Ciebie jak najlepszych rezultatów. Zabezpieczanie Twoich interesów to dla nas priorytet!

 

Oferujemy w szczególności:

 

  • porady prawne 
  • reprezentowanie przed organami ścigania, w postępowaniach sądowych i na etapie postępowania wykonawczego
  • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia
  • przygotowanie środków zaskarżenia: zażaleń, apelacji, kasacji
  • sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania
  • sporządzenie wniosku o dozór elektroniczny, odroczenie bądź przerwę w odbywaniu kary
  • sporządzenie wniosku o wydanie wyroku łącznego
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.