Kredyty frankowe

Pomożemy Ci odzyskać kontrolę nad swoimi finansami! Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w udzielaniu pomocy tzw.  frankowiczom, pomagając zminimalizować negatywne skutki związane z niekorzystnymi umowami kredytowymi. Nasi adwokaci i radcowie prawni reprezentują kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów we CHF i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub skuteczne „odfrankowienie kredytu” skutkuje dla kredytobiorcy korzyścią nawet do kilkuset tysięcy złotych. Zapewnimy Ci specjalistyczną pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od jej rozpoznania i analizy istniejących możliwości na jej rozwiązanie poprzez przeprowadzenie wszystkich formalności, skończywszy na reprezentowaniu klienta przed sądem.

 

 

Oferujemy m.in.:

  • analizę umowy kredytowej pod kątem występowania klauzul abuzywnych
  • składanie reklamacji oraz wniosków o historię kredytową
  • wyliczenie wysokości przysługujących kredytobiorcy roszczeń
  • reprezentowanie na etapie postępowania przedsądowego, w tym wsparcie podczas negocjowania ugód pozasądowych oraz sądowych
  • występowanie na drogę postępowania sądowego oraz reprezentowanie w toku postępowania sądowego przed sądami I i II instancji
  • reprezentowanie w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekucji zasądzonych należności
  • wsparcie prawne w procesie wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu.