Prawo rodzinne

Zadbamy o Twoje sprawy rodzinne, oferując pomoc prawną dostosowaną do Twoich potrzeb. Wszystko dokładnie Ci wyjaśnimy zrozumiałym językiem, a język prawniczy zostawimy w dokumentacji i na sali sądowej. Poinformujemy Cię rzetelnie o przebiegu postępowania, jego etapach i skutkach, jak również każdej podjętej decyzji procesowej. Specjalizujemy się w rozwodach, separacjach, alimentach, podziale majątku oraz sprawach związanych z władzą rodzicielską i kontaktach z dzieckiem. Zadbamy o to, abyś czuł się zrozumiany i pewny każdego kroku. Razem znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Ciebie i Twojej rodziny. Udzielimy Ci porady prawnej, będziemy reprezentować w postępowaniu sądowym, towarzyszyć Ci na sali sądowej lub prowadzić negocjacje pozaprocesowe w sprawach o:

 

 • rozwód – pertraktacje przedrozwodowe,  prowadzenie spraw o rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, bez orzekania o winie
 • separację
 • alimenty –  określenie zakresu obowiązku alimentacyjnego, ustalenie, uchylenie, zmiana wysokości alimentów
 • podział majątku wspólnego –  negocjacje w zakresie podziału majątku, ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego, sprawy o podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenie wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, rozliczenie konkubinatu
 • uregulowanie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem oraz egzekwowanie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania wspólnego małoletniego dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na określone czynności dotyczące osoby lub majątku małoletniego
 • ubezwłasnowolnienie, umieszczenie członka w rodziny bez jego zgody w Domu Pomocy Społecznej, przymusowe leczenie
 •  orzeczenie nieważności małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej.