Prawo medyczne

Prawo medyczne reguluje relacje pomiędzy pacjentami, pracownikami służby zdrowia a podmiotami medycznymi. Oferujemy skuteczną ochronę praw i interesów wszystkich podmiotów związanych z sektorem zdrowia. Wesprzemy Cię w zakresie sporządzania umów, regulaminów, a także jesteśmy gotowi stanąć u Twojego boku w sądzie bądź reprezentować Cię w sprawach związanych z zarządzaniem placówką oraz ewentualnymi sporami prawnymi. Gwarantujemy rzetelne i spersonalizowane porady prawne. Zawsze staramy się najpierw szukać rozwiązań alternatywnych do długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, np. poprzez mediację czy negocjacje.

 

Oferujemy pomoc szczególnie w zakresie:

 

 • DLA LEKARZY:
 • reprezentacja przed organami samorządu lekarskiego (Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, Sąd Lekarki) w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną
 • reprezentacja w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą
 • reprezentacja w sprawach karnych dotyczących nieumyślnego spowodowania śmierci, nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
 •  bieżąca obsługa i doradztwo
 • przygotowanie umów i wzorów dokumentacji (w tym RODO)
 • reprezentacja w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • egzekwowanie wierzytelności
 • szkolenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej za błąd medyczny, RODO i ochrona danych osobowych, prawa pracy.
 • DLA PACJENTÓW:
 • udzielanie porad prawnych z zakresu praw pacjenta
 •  reprezentacja przed sądami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach odszkodowawczych z tytułu błędów lekarskich – diagnostycznych, terapeutycznych, organizacyjnych podmiotu leczniczego
 • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, zapłaty sumy potrzebnej na koszty leczenia, renty na zwiększone potrzeby, renty z tytułu utraty zdolności do pracy i widoków na przyszłość, ustalenia odpowiedzialności na przyszłość 
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych i dyscyplinarnych
 • sporządzenie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności.